Press release 08.03.2021

Forbes Diamond 2021

We are proud to announce that Dellner Poland is among the winners of the prestigious group of Forbes Diamonds 2021. This is the annual ranking of companies that have most effectively increased their value in the last 3 years. The results of the ranking were prepared on the basis of criteria such as financial results for 2015-2019, property value, payment history, payment credibility, as well as the lack of negative legal events. This title confirms that Dellner is among the best companies in Poland and thus confirms our financial stability and credibility for our customers.

PL/ Z dumą informujemy, że firma Dellner Polska znalazła się w gronie laureatów prestiżowego grona Diamentów Miesięcznika Forbesa 2021. Jest to coroczny ranking firm, które najskuteczniej zwiększyły swoją wartość w ostatnich 3 latach. Wyniki rankingu zostały przygotowane w oparciu o takie kryteria jak wyniki finansowe za lata 2015-2019, wartość nieruchomości, historię płatności, wiarygodność płatniczą, a także brak negatywnych zdarzeń prawnych. Tytuł ten potwierdza, że Dellner należy do najlepszych firm w Polsce, a tym samym potwierdza naszą stabilność finansową i wiarygodność dla naszych klientów.