Sprzęgi towarowe

Automatyczne sprzęgi do pociągów towarowych i lokomotyw

Przesunięcie ruchu towarowego z dróg na kolej jest jednym z trendów wpływających na kształtowanie się transportu w przyszłości. W tym świetle, coraz większego znaczenia nabiera system łączący czoła pociągów towarowych, a dokładniej ich automatyzacja i cyfryzacja. Sprzęgi firmy Dellner do pociągów towarowych sprawią, że transport towarów koleją będzie bezpieczniejszy, skuteczniejszy i bardziej konkurencyjny.

Dellner należy do wybranej grupy dostawców, którzy pracują nad projektem rozwoju cyfrowych sprzęgów automatycznych (DAC) w ramach europejskiego programu Shift2Rail. 

Długi towarowy pociąg poruszający się wzdłuż Bow River w Canadia, Rockies

Program Shift2Rail

Dellner bierze udział w inicjatywie Shift2Rail. Program zakłada, że w latach 2026–2030 około milion cyfrowych sprzęgów automatycznych DAC zastąpi sprzęgi śrubowe, zarówno w nowych, jak i już istniejących wagonach towarowych oraz lokomotywach.

Przyczyni się to w decydujący sposób do realizacji założeń Zielonego Ładu, zapewniając neutralność emisyjną w Europie do 2050 roku. 

DAC (Digital Automatic Coupler) firmy Dellner

Członek EDDP w ramach Shift2Rail

W ramach programu Shift2Rail nasze sprzęgi DAC są wszechstronnie testowane i certyfikowane zgodnie z wymogami określonymi w Europejskim Programie Dostaw DAC (EDDP).

Firma Dellner zobowiązała się również do udziału w kolejnych fazach programu wdrażania DAC.

ROZWIĄZANIE HYBRYDOWE UŁATWIAJĄCE PRZEJŚCIE

Rozwiązania hybrydowe

Opracowaliśmy sprzęgi hybrydowe dla lokomotyw, aby ułatwić migrację ze sprzęgów śrubowych, na nowe cyfrowe sprzęgi automatyczne. Dzięki temu operatorzy będą mogli wybrać między dotychczasowym rozwiązaniem, a DAC, w zależności od konfiguracji pociągu, bez konieczności rezygnacji z zalet cyfrowych sprzęgów automatycznych.

Sprzęgi towarowe według zastosowania