Informacja o polityce prywatności firmy Dellner

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nasze podstawowe wartości w zakresie prywatności

Dellner Couplers AB (w tym jej spółki zależne („DELLNER”, „my”, „nas”) jest podmiotem odpowiedzialnym (administratorem danych) za przetwarzanie Państwa danych osobowych opisanych w niniejszej polityce dotyczącej prywatności. Dbamy o naszych klientów i ich prywatność oraz zobowiązujemy się do poszanowania i ochrony Państwa danych osobowych i prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, między innymi, z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), zasadami branżowymi i innymi powiązanymi normami. Aby pomóc Państwu zrozumieć sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, poniżej wymieniamy nasze podstawowe wartości dotyczące prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zawsze mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawach dotyczących prywatności i ochrony danych pod adresem: .

Administratorzy danych

Dellner Couplers AB posiada szereg podmiotów zależnych, z których każdy jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych (i tym samym działa jako administrator takich danych osobowych) w ramach tego podmiotu zależnego. Kwestie prywatności wszystkich podmiotów są koordynowane przez Dellner Couplers AB w Szwecji w celu zapewnienia spójnego i skutecznego przetwarzania spraw związanych z prywatnością. Każdy administrator jest wymieniony poniżej:

KrajFirmaDane kontaktowe
ArgentynaDellner Couplers S.R.LMaipú, 1300 Piso 11 Buenos Aires C1001 CABA, Argentina
+55 11 9 8216 6351
AustraliaDellner Couplers Australia Pty LtdFactory 2/8 Newry Drive New Gisborne Victoria 3438, Australia
+61 3 542 077 32
BrazyliaDellner do BrasilRua Osasco 949 – G8 Galpão E Cajamar – 07753-040, Brazil
+55 11 9 8216 6351
ChinyDellner Train Connection Systems (Shanghai) Co. Ltd1st floor, Building 3, Li’an Industrial Park, No. 1366, Qixin Road, Minhang District Shanghai 201199 China
+86 21-6442 2182
FrancjaDellner France50 Rue Jean Zay Bâtiment i5, 69800 Saint-Priest, France
+33 478 207 858
IndieDellner India Pvt LtdSurvey No: 59/1, Padur Road, Mevalurkuppam, Sriperumbudur – 602105. Tamil Nadu, India
+91 9811410869
NiemcyDellner GmbHIndustriestraße 52 76698 Ubstadt-Weiher, Germany
+49 7253 209 47 700
WłochyDellner Italy S.R.LZona Industriale Pescarito Via Pescarito 101B San Mauro Torinese 10099, Italy
+39 011 27 38 911
PolskaDellner Sp. z o.o.Gryfa Pomorskiego 55, Str. Miszewko 80-297, Poland
+48 58 77 22 200
SingapurDellner South East Asia57 Mohd Sultan Road #01-05 Singapore 238997, Singapore
+65 6933 9556
SzwecjaDellner Couplers ABVikavägen 144, 791 95 Falun, Sweden
+46 23-76 54 00
SzwecjaDellner Dampers ABIndustrivägen 5, 642 34 Flen, Sweden
+46 23-76 54 00
Wielka BrytaniaDellner LimitedHearthcote Road Swadlincote DE11 9DX, Derbyshire, United Kingdom
+44 1283 221122
USADellner Inc.4016 Shutterfly Road Charlotte, NC 28217, United States
+1 704 527 21 21

Program ochrony danych

Dellner nieustannie pracuje nad ochroną danych w ramach organizacji i ustanowił program ochrony prywatności dla spraw związanych z prywatnością oraz wyznaczył globalny zespół do spraw prywatności. Program dotyczący prywatności zapewnia skuteczną i ciągłą pracę nad kwestiami dotyczącymi prywatności oraz sposób pracy firmy Dellner w zakresie ochrony danych. Program obejmuje ustalone ramy pracy w zakresie spraw powiązanych z prywatnością, wyznaczenie koordynatorów do spraw prywatności, szkolenia dla odpowiednich pracowników w zakresie prywatności, regularne oceny zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności oraz dokładne procesy i instrukcje dotyczące prywatności. 

Dellner korzysta z systemu o nazwie Trustview GDPR w celu monitorowania zgodności z RODO i ramami ogółu spraw dotyczących prywatności.

Przechowywane przez nas dane

Jako klient, dostawca, odwiedzający lub inny współpracownik firmy Dellner, staramy się, aby przetwarzanie danych osobowych było realizowane w jak najmniejszym stopniu. Niemniej jednak ważne jest dla nas, aby byli Państwo świadomi tego, jakie dane osobowe Państwa gromadzimy, w jaki sposób je gromadzimy i do czego je wykorzystujemy.

Nabywcy

Jedynymi informacjami przetwarzanymi przez nas są dane kontaktowe Państwa jako klienta firmy Dellner, obejmujące Państwa imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail i adres pocztowy. Informacje te są wykorzystywane w celu utrzymywania kontaktu z Państwem podczas realizacji projektów i upewnienia się, że jesteście zadowoleni z naszych relacji biznesowych. Jeśli uczestniczyli Państwo w szkoleniu Dellner, które uprawnia Was do przeprowadzania przeglądów i konserwacji produktów Dellner, wykorzystamy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej e-mail), aby monitorować Państwa status certyfikacji. W małym zakresie wykorzystujemy te informacje do celów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu takiej marketingowej wiadomości w poczcie elektronicznej e-mail, maja Państwo możliwość wypisania się z naszej listy adresatów poczty elektronicznej e-mail. Zbieramy te informacje z publicznie dostępnych źródeł, na przykład z Państwa strony internetowej lub z informacji, które zostały nam przekazane w związku ze współpracą lub przez samych Państwo.

Dostawcy

Jako dostawca Dellner wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe w celu ułatwienia naszych relacji biznesowych. Te dane kontaktowe obejmują Państwa imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail i adres pocztowy (miejsca Państwa pracy).

Odwiedzający

W celu monitorowania wszystkich osób odwiedzających nasze zakłady Dellner prowadzimy rejestr wszystkich osób odwiedzających nasze zakłady Dellner w dowolnym czasie (wraz z imieniem i nazwiskiem osoby, którą odwiedzający przybył odwiedzić). Gromadzimy te dane w naszej recepcji, aby upewnić się, że będą Państwo bezpieczni w przypadku alarmu przeciwpożarowego lub innych problemów związanych z bezpieczeństwem. Informacje te są również publikowane w kalendarzu w naszym intranecie, aby nasi pracownicy wiedzieli, jacy goście przebywają obecnie w naszych zakładach.

Odwiedzający stronę internetową i media społecznościowe

Gromadzimy dane osobowe Państwa, jako osób odwiedzających nasze strony internetowe lub media społecznościowe, które przekazujecie nam za pośrednictwem formularzy on-line, czatów i tym podobnych narzędzi. Wykorzystujemy te dane osobowe w celu przetworzenia żądania Państwa lub ułatwienia zainicjowanej przez Państwa interakcji. Gromadzimy również określone dane osobowe w przypadku ubiegania się przez Państwa o pracę w firmie Dellner, w tym Państwa dane kontaktowe, CV, list motywacyjny i świadectwa.

Pliki „cookie”

Plik „cookie” to niewielki fragment danych, który może być przechowywany na Państwa urządzeniu, jeśli zezwolili Państwo na używanie plików „cookie” na swoim urządzeniu.

Używamy plików „cookie” lub podobnych technologii wspomagających analizowanie ruchu w naszej witrynie. Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, aby zezwolić na lub zablokować przechowywanie plików „cookie” na komputerze, a także usunąć te pliki „cookie” ze swojego komputera w dowolnym momencie.

Jeśli zezwolili Państwo na korzystanie z plików „cookie”, będziemy gromadzić następujące dane. 

  • Informacje o urządzeniu: takie jak adres IP, lokalizacja geograficzna, unikalny identyfikator urządzenia, typ i język przeglądarki, serwer, do którego zalogowane jest Państwa urządzenie, oraz informacje o systemie operacyjnym.
  • Informacje o Państwa interakcjach z nami: takie jak sposób korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym czasy reakcji strony, treści, które wyświetliliśmy Państwu i na których stronach, oraz to, czy Państwo wykazali zainteresowanie tymi treściami poprzez interakcję z nimi.

Więcej informacji na temat używanych przez nas plików „cookie” można znaleźć tutaj: www.dellner.com/cookies.

Usługi

Używamy technologii na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia funkcjonalności strony, poprawy stopnia przyjazności dla użytkownika strony internetowej, a tym samym jakości doświadczenia użytkownika, a także w celu zwiększenia przyjazności dla użytkownika dzięki dodatkowym funkcjom.

Oto technologie, z których korzystamy:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli są Państwo klientem lub dostawcą, przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania i utrzymania stosunku umownego z firmą, którą Państwo reprezentują. Te dane osobowe są przetwarzane w oparciu o „uzasadniony interes” jako podstawę prawną.

Jeśli są Państwo odwiedzającym którykolwiek z naszych zakładów, przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony w miejscu pracy. Te dane osobowe są przetwarzane w oparciu o „wymóg prawny” lub, w niektórych przypadkach, Państwa „zgodę” jako podstawę prawną.

Jeśli są Państwo odwiedzającym stronę internetową lub media społecznościowe, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obsługi Państwa zapytań na stronie internetowej, podań o pracę lub zapytań na podstawie Państwa „zgody” lub w ramach stosunku umownego z firmą, którą Państwo reprezentują, na podstawie „uzasadnionego interesu”. Dane osobowe gromadzone w plikach „cookie” lub podobnych technologiach są gromadzone za „zgodą” jako podstawą prawną.

W przypadku spontanicznych podań o pracę przesyłanych za pośrednictwem innych środków komunikacji niż nasze interaktywne narzędzie aplikacyjne na naszej stronie internetowej, korzystamy z „uzasadnionego interesu” jako podstawy prawnej.

Przechowywanie danych

Przechowujemy Państwa dane jedynie tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub innych wobec Państwa i/lub zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania. Oznacza to między innymi, że usuniemy dane osobowe natychmiast, gdy tylko przestaniemy mieć podstawę prawną do przechowywania tych danych w firmie Dellner. Na przykład, w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa jako przedstawiciela dostawcy, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres Państwa zatrudnienia u dostawcy oraz tak długo, jak relacje biznesowe z dostawcą będą pozostawać aktywne.

Bezpieczeństwo informacji

Dellner stosuje odpowiednie i uzasadnione prawne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym środki bezpieczeństwa informatycznego i fizycznego, aby odpowiednio chronić dane osobowe.

Środki te są odpowiednie do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz do wrażliwości danych osobowych, a także uwzględniają wymogi obowiązującego prawa miejscowego.

Stosujemy również zasady normy ISO 27001, uznanej międzynarodowej normy dotyczącej wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, aby zapewnić skuteczne i solidne ramy bezpieczeństwa informacji wewnątrz naszej organizacji. Nasza praca obejmuje kilka krytycznych dziedzin związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym, na przykład, zarządzanie zasobami, kontrolę dostępu, kryptografię, bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo operacyjne, bezpieczeństwo komunikacji, zarządzanie incydentami i odzyskiwanie danych po awarii.

Ponadto podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane wraz z rozwojem dostępnych produktów i usług w zakresie bezpieczeństwa.

Udostępnianie informacji

Dellner jest globalną organizacją posiadającą biura i prowadzącą działalność na całym świecie, a Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub dostępne na całym świecie w ramach globalnej działalności Dellner oraz pomiędzy jej różnymi podmiotami i spółkami powiązanymi.

Oprócz udostępniania danych osobowych pomiędzy podmiotami i jednostkami powiązanymi Dellner, jak określono powyżej, Dellner może również udostępniać Państwa dane osobowe określonym kategoriom osób trzecich, w tym:

  • Partnerom biznesowym, takim jak dostawcy i usługodawcy Dellner w związku ze dostarczaniem przez nich produktów i świadczeniem przez nich usług na rzecz Dellner, takich jak dostawcy usług IT, zewnętrzni rekruterzy itp.
  • Profesjonalnym doradcom, takim jak ubezpieczyciele, prawnicy i inni profesjonalni doradcy w związku z roszczeniami ubezpieczeniowymi, audytami i otrzymywaniem usług doradczych.
  • Kontrahentom i ich doradcom w związku z projektami fuzji i przejęć.
  • Organom rządowym, organom regulacyjnym oraz innym organom publicznym i sądowym w związku z obowiązkami prawnymi, takimi jak nakazy sądowe lub wymogi sprawozdawczości prawnej, lub, jeśli zostanie to uznane za konieczne w wyjątkowych przypadkach, w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób.
  • Organom publicznym odpowiedzialnym za kontrolę eksportu i celną.

Od wszelkich zewnętrznych partnerów biznesowych i innych podmiotów, którym ujawniane są dane osobowe, oczekuje się i wymaga ochrony poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Mogą oni wykorzystywać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności danych.

Ponadto w przypadku, gdy jakikolwiek podmiot Dellner mający siedzibę na terytorium UE/EOG przekazuje dane osobowe zewnętrznym stronom trzecim, które mają siedzibę poza UE/EOG, odpowiedni podmiot Dellner zastosuje odpowiednie zabezpieczenia, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie prywatności danych (w tym ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych). Może to, na przykład, obejmować korzystanie z bezpiecznego przesyłania danych, szyfrowania i zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych lub innych analogicznych mechanizmów, które są uznawane lub zatwierdzane od czasu do czasu przez odpowiednie organy.

Prawa Państwa podczas przetwarzania przez nas danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie przetwarzane przez nas dane były dokładne. Odnosi się to oczywiście również do wszelkich danych osobowych, które przetwarzamy. RODO przyznaje Państwu jako właścicielowi Waszych danych osobowych wiele praw, które opisujemy poniżej.

1. Mają Państwo prawo do przeglądu i weryfikacji wszystkich informacji, które posiadamy na Państwa temat, żądając transkrypcji swoich danych (bezpłatnie).

2. Mają Państwo również prawo do poprawiania niedokładnych lub niekompletnych informacji, wnoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia działań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz, w pewnym zakresie, żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Należy jednak pamiętać, że niektóre zobowiązania prawne mogą uniemożliwiać nam natychmiastowe usunięcie części Państwa danych osobowych. Obowiązki wynikające np. z wymogów księgowych, przepisów podatkowych i prawa pracy itp. mogą wymagać, abyśmy przechowywali pewne części Państwa danych osobowych. W takim przypadku dopilnujemy, aby upewnimy się, że żadne dane nie były wykorzystywane do celów innych niż spełnienie takich wymagań prawnych.

3. Jeśli przetwarzanie przez nas danych opieramy na zgodzie, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody, a tym samym zakazania dalszego przetwarzania danych osobowych w oparciu o tę zgodę.

4. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że mają Państwo prawo do przekazania danych osobowych, które nam dostarczyliście, innej wybranej przez siebie stronie.

5. Mogą Państwo również kontaktować się z organem nadzorczym w sprawie wszelkich skarg, jakie mogą Państwo mieć odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych. 

Jeśli chcą Państwo zwrócić się o transkrypcję, sprostowanie i usunięcie danych lub mają inne pytania lub prośby związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem

Niniejsza informacja dotycząca prywatności została zaktualizowana po raz ostatni w grudniu 2023 r.