Rozwiązania cyfrowe

dla branży kolejowej

Digitalizacja stanowi kluczowy obszar dla dalszego rozwoju zarówno transportu kolejowego pasażerskiego, jak i towarowego. Jej wpływ obejmuje szeroki zakres dziedzin – od produkcji, poprzez eksploatację i utrzymanie pociągów, aż po doświadczenia pasażerów oraz konkurencyjność tej gałęzi transportu.

Systemy integrujące pojazdy na szynach odgrywają istotną rolę w procesie cyfryzacji transportu kolejowego. Stanowią one zarówno interfejs przepływu danych wewnątrz pociągu, jak i mogą być poddane digitalizacji, co dodatkowo zwiększa wartość systemów. Ta cyfrowa transformacja wpływa na poprawę bezpieczeństwa, efektywności oraz funkcjonalności ruchu pociągów jako spójnej jednostki.

Rozwiązania cyfrowe Dellner dla branży kolejowej oferują doskonale dopasowane produkty i usługi, wspierając producentów oraz operatorów pociągów w funkcjonalnym, ekonomicznym i wysokiej jakości procesie digitalizacji systemów łączących pojazdy szynowe.

Dellner DXM Rozwiązania cyfrowe

Pomagamy lepiej wykorzystywać dane pociągu

Dane to nowa ropa naftowa. Z pewnością dotyczy to również wszystkich danych związanych z systemami połączeń pojazdów szynowych. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje, opracowaliśmy Dellner ConneXion & Monitoring (DXM).

DXM to w pełni zaprojektowany system do przesyłania danych dotyczących sprzęgu lub innych danych operacyjnych do systemu monitorowania stanu pociągu. Usługa Dellner Digital Solutions umożliwia operatorom poprawę niezawodności ich pociągów i uzyskanie lepszej kontroli nad kosztami cyklu życia kluczowych komponentów.

Testing of Dellner Digital Automatic Coupler (CAD)

Pociągi towarowe z automatycznymi sprzęgami cyfrowymi

Automatyczne sprzęgi są przyszłością kolejowego transportu towarowego w Europie: zgodnie ze wspólnym planem Unii Europejskiej i przemysłu kolejowego, sprzęgi śrubowe na wszystkich pociągach towarowych mają zostać zastąpione przez cyfrowe automatyczne sprzęgi (DAC) do 2030 roku. Dellner jest jednym z oficjalnych partnerów tej inicjatywy, który pracuje nad rozwinięciem technologii. Naszym celem na najbliższe kilka lat jest wypuszczenie na rynek sprzęgu DAC z poziomu 5, który cyfrowo obsługuje zdalną procedurę automatycznego odłączania wagonów.