Przywództwo w firmie Dellner

So leben wir Leadership bei Dellner

W firmie Dellner wierzymy w coaching przywództwa. Dlatego inwestujemy w naszych liderów i kierowników, aby osiągali najlepsze wyniki, wykorzystując odpowiednie narzędzia do zarządzania zespołami. Jesteśmy firmą kierującą się konkretnymi wartościami i posiadającą kulturę przedsiębiorczości. Oprócz obowiązkowych szkoleń dla menedżerów, wprowadziliśmy roczny globalny program z przywództwa dla zarządzających zespołami.

Program jest podzielony na cztery różne moduły:

  • Zarządzanie ludźmi,
  • Realizacja strategii i zarządzanie wydajnością,
  • Zarządzanie talentami i coaching,
  • Zarządzanie zmianą i komunikacja.

Rozwijanie programu jest częścią strategii firmy Dellner i opiera się na szkoleniu stacjonarnym oraz zadaniach domowych pomiędzy poszczególnymi modułami. Aspekt integracyjny, będący naturalną konsekwencją tego programu, daje uczestnikom możliwość spotkania z kolegami i koleżankami z różnych oddziałów i krajów.