Różnorodność, równość i integracja

Dellner employees diversity inclusion

Różnorodność i równość szans to jedne z filarów naszych podstawowych wartości. Kultura zespołowa w firmie Dellner to kluczowy element sukcesu firmy. Czerpiemy korzyści z różnic między nami w środowisku wolnym od dyskryminacji, i wspieramy się nawzajem, by rozwijać się jako jednostki.

Kryteria różnorodności stanowią integralną część naszych firmowych wskaźników KPI, w tym comiesięczne monitorowanie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych lub przywódczych. Ponadto, co roku analizujemy kwestię równości w naszym badaniu zaangażowania pracowników.

W maju 2021 roku objęłam rolę Dyrektor Zarządzającej Dellner w Chinach. Od tamtego czasu rozwinęłam się na wielu obszarach, przekładających się na wzbogacenie mojego osobistego i zawodowego życia. Dla mnie różnorodność, równość i integracja oznaczają szanowanie opinii innych, utrzymywanie empatii w sercu, tworzenie przejrzystego i uczciwego środowiska pracy.
Cathy Li Dyrektor Zarządzająca, Dellner Chiny
Shakeel Siddigue
Dołączenie do Dellner było jedną z moich najlepszych decyzji. To niezwykłe środowisko pracy i nauki, pełne wyjątkowych kolegów, którzy zawsze służą oferują wsparcie i cenne wskazówki. Wierzę, że w Dellner wszyscy mamy równe szanse na rozwój. Inspirujące jest słuchanie opowieści historii sukcesów moich współpracowników i tego, jak realizowali swoje zawodowe ambicje. Daje mi to poczucie stabilności, integracji i przede wszystkim równości. Tutaj jestem częścią zgranego zespołu, gdzie wszyscy dążymy do osiągnięcia wspólnego celu.
Shakeel Siddique Inżynier ds. projektowania mechanicznego, Dellner Szwecja
Kultura Dellner przywołuje wspomnienia moich pierwszych doświadczeń jako zawodniczki drużyny siatkarskiej. W tamtym czasie różnorodne osobowości tworzyły pewną wyższą jedność woli i siły, zmierzającej do zwycięstwa w meczach. Wiele lat później, wkraczając do świata Dellner, szybko zdałam sobie sprawę, jak naturalnie pasuję do tego środowiska. Firma praktykuje sztukę jednoczenia ludzi pomimo różnic. Określenie “miejsce dla każdego” nie jest tu słowem na wyrost. Podstawowe wartości firmy, takie jak szacunek, działanie, radość i zespół, które starannie pielęgnujemy,  sprawiają, że doświadczenia tu zdobywane są satysfakcjonujące, wzbogacające i zaskakujące. I oto 15 lat później, zarządzając największym oddziałem firmy na świecie, jestem otoczona fantastycznym zespołem kobiet i mężczyzn w różnym wieku, o różnym wykształceniu, religii, pochodzeniu rodzinnym i poglądach politycznych. Ten wyjątkowy i zróżnicowany zespół stoi za sukcesem Dellner, ale co więcej: za rozwojem osobistym i sukcesem wielu członków naszego zespołu. Jestem naprawdę dumna i szczęśliwa, że mogę być częścią różnorodnego zespołu Dellner.
Joanna Siemieniuk Dyrektor Zarządzająca i Prezes Zarządu, Dellner Polska