Kodeks postępowania

Dellner Code of Conduct

Firma Dellner zawsze dąży do prowadzenia działalności w sposób jak najbardziej etyczny, a nasze zaangażowanie w odpowiedzialność korporacyjną i zrównoważone praktyki biznesowe ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania wyzwaniami i możliwościami w branży kolejowej na całym świecie.

Kodeks postępowania dla dostawców firmy Dellner uwzględnia zasady inicjatywy ONZ Global Compact i określa minimalny poziom etycznego postępowania, jakiego w biznesie firma Dellner oczekuje od swoich dostawców podczas prowadzenia działalności.

Supplier Code of Conduct

Kodeks postępowania dla dostawców

Pobierz