Szkolenia serwisowe

systemów łączących pojazdy szynowe

Kluczowe zalety

  • Prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowanych ekspertów Dellner;
  • Oferta szkoleń praktycznych i teoretycznych;
  • Dostępność szkoleń na całym świecie w lokalnych językach;
  • Szkolenie personelu klienta w zakresie prawidłowych procedur konserwacyjnych.

Know-how stanowi istotne źródło sukcesu ekonomicznego. Przekazujemy naszą wiedzę i wspieramy personel techniczny klientów w serwisowaniu sprzęgów, przejść międzywagonowych i amortyzatorów, aby umożliwić im samodzielne wykonywanie wielu zadań konserwacyjnych.

Techniker in Service-Schulung bei Dellner

Niższe koszty

Regularne konserwacje mają decydujące znaczenie dla zapewnienia długotrwałej funkcjonalności systemów łączących pojazdy szynowe. Podczas tego typu prac serwisowych możliwe jest wczesne wykrycie drobnych problemów i usterek, dzięki czemu można szybko przeprowadzić działania naprawcze. W trakcie naszego szkolenia serwisowego w zakresie systemów łączących pojazdy szynowe, technicy naszych klientów poznają wszystkie istotne aspekty regularnej konserwacji sprzęgów, przejść międzywagonowych i amortyzatorów.

Dellner Service-Training für Techniker

Dostosowujemy szkolenia do potrzeb klienta

Szkolenie serwisowe Dellner zapewnia teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat wykonywania prac konserwacyjnych na systemach łączących pojazdy szynowe. Po ukończeniu kursu technicy naszych klientów mogą samodzielnie wykonywać prace serwisowe. Szkolenia są przeprowadzane na całym świecie przez wykwalifikowanych  pracowników Dellner w lokalnych językach.

Video

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu: Katarzyna Król - Menedżer Jednostki Biznesowej Dellner Service Katarzyna Król Menedżer Dellner Service

Skontaktuj się z nami

Proszę o telefon
*Wymagane pola
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.