Produkcja

Produkujemy wysokiej jakości systemy łączące pojazdy szynowe

Zapewniamy bezpieczne miejsce pracy dla naszych pracowników operacyjnych, jak i zatrudnionych na produkcji. Stanowiska obejmują obszary od planowania dostaw, przez produkcję i montaż, po transport do naszych klientów. Inwestujemy w naszych pracowników, aby mieć pewność, że są dobrze wyszkoleni do wykonywania swojej pracy.

Jako pracownik będziesz przyczyniać się do dalszego rozwoju poprzez ciągłe doskonalenie procesów i sposobów pracy, a przez to zarządzać własnym rozwojem. Wiedza z zakresu produktów i procesów otwiera drzwi do dalszych możliwości kariery w firmie, w działach takich jak testowanie, zaopatrzenie, jakość, logistyka i planowanie – wszystko zależy od Twoich ambicji.

Obowiązki i zadania

  • Aktywne wspieranie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy
  • Koordynacja i optymalizacja działań operacyjnych, takich jak planowanie dostaw, montaż i produkcja, w tym dostawy
  • Ciągłe doskonalenie procesów i metod pracy
  • Strategiczny rozwój zdolności i globalnej sieci utworzonej zgodnie z wymaganiami rynku