Kariera w Dellner

DOŁĄCZ DO ŚWIATA DELLNER

Jesteśmy szwedzką firmą, zajmująca się projektowaniem, produkcją i serwisowaniem systemów łączących pojazdy szynowe dla przemysłu kolejowego. Posiadamy 18 oddziałów na całym świecie. Nasza największa fabryka znajduje się w Polsce, w miejscowości Miszewko, w gminie Żukowo. Produkujemy seryjnie komponenty mechaniczne i elektryczne do sprzęgów, a także realizujemy produkcję jednostkową części zamiennych, montaż końcowy sprzęgów oraz oferujemy usługi serwisowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Nasza siła tkwi w naszych pracownikach – ponad 400 osób tworzy zespół Dellner w Polsce. Praca w naszej firmie obejmuje różne obszary, takie jak produkcja, magazyn, inżynieria, zakupy, sprzedaż, marketing i HR, wspierając zarówno lokalne, jak i globalne operacje firmy.

Tym, co wyróżnia karierę w Dellner, jest pasja do tworzenia połączeń. Przekształcamy wyzwania teraźniejszości w zrównoważone rozwiązania przyszłości. Pracownikom umożliwiamy rozwój w zgranych zespołach, a klientom i dostawcom stwarzamy warunki do rozwoju i wzrostu biznesu oraz długotrwałej współpracy. Pojedyncze wagony – łączymy w pociągi.

Nasze motto to:

„W firmie Dellner wszystko jest doskonale POŁĄCZONE!”

Oferty Pracy

Sprawdź najnowsze ogłoszenia.

ETAPY REKRUTACJI

1. Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami

2. Spotkanie rekrutacyjne
(w siedzibie firmy lub online)

3. Informacja zwrotna

DLACZEGO DELLNER?

Dla pracowników – Dellner to synonim stabilności i bezpieczeństwa pracy, jasnych zasad i bogatego pakietu korzyści, czyli:

 • nowoczesny obiekt z bogatym zapleczem socjalnym;
 • program wdrożenia na stanowisko;
 • szeroka gama benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie posiłków, karta sportowa), możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie;
 • świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie wypoczynku);
 • dodatkowe dni wolne od pracodawcy: Wielki Piątek, Wigilia Bożego Narodzenia;
 • możliwość rozwijania i nabywania nowych kompetencji.

Dbanie o pracowników jest jedną z naszych kluczowych zasad. Utrzymujemy zdrowy balans pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. To pozwala nam osiągać najlepsze wyniki w branży, a przede wszystkim – dbać o motywację i zadowolenie kadry.

Opieka medyczna
Karta multisport
Szkolenia
Ubezpieczenia grupowe
Narzędzia pracy
Odzież i środki ochrony indywidualnej
Świadczenia wypoczynkowe
Możliwość pracy zdalnej
Owoce dla pracowników
Parking dla pracowników
Dofinansowania posiłków
Dofinansowanie dojazdów

Nasze wartości

To one są prawdziwą duszą marki Dellner. Kierujemy się nimi w naszych działaniach i codziennych decyzjach biznesowych. Sprawdź, co oznaczają dla nas – zarówno jako organizacji, jak i jako poszczególnych jednostek.

Działamy w sposób uczciwy i etyczny. Szanujemy przyszłe pokolenia i nieustannie pracujemy nad minimalizacją wpływu na środowisko.
 • Co oznacza dla mnie SZACUNEK…

  “SZACUNEK to wartość, która jest autentyczna i widoczna w Dellner, co znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki prowadzimy działalność. Postrzegam ją jako łańcuch wartości, który zaczyna się na poziomie zarządzania, przechodzi przez pracowników Dellner, dociera do naszych klientów, dostawców, społeczności lokalnych i ostatecznie znajduje odzwierciedlenie w ochronie środowiska i przyrody”.

  Katarzyna Król

  Menedżer Dellner Service, Dellner Polska

 • Co oznacza dla mnie SZACUNEK…

  “SZACUNEK wyrażamy pełnym uznaniem dla wiedzy oraz umiejętności pracowników. Ponadto, kładziemy nacisk na harmonijną współpracę z klientami i współpracownikami z różnych działów, opartą na wzajemnym zrozumieniu potrzeb i różnych sposobów myślenia. Ta wartość stanowi fundamentalny filar kształtujący nasz zespół.”

  Jacek Skowronek

  Menedżer Zespołu Projekt Inżynierów, Dellner Polska

Jesteśmy energiczni, wydajnie wykonujemy zadania, osiągając przy tym wysoką jakość. Nieustannie dążymy do poprawy wyników i wyciągamy wnioski z doświadczeń.
 • Co oznacza dla mnie DZIAŁANIE…

  “Działanie to dla mnie świadomość, iż moje zaangażowanie i pozytywne nastawienie zespołu ma wpływ na osiągnięcie celu. Umiejętność odnajdywania pozytywnych stron, nawet w trudnych sytuacjach.”

  Jacek Zawadzki

  Koordynator Magazynu, Dellner Polska

 • Co oznacza dla mnie DZIAŁANIE…

  “Gdy pracownicy wiedzą, że DZIAŁANIE jest kluczową wartością w firmie, chętniej przejmują odpowiedzialność za swoją pracę i czują się za nią odpowiedzialni. W codziennej pracy, pojawiających się problemów nie postrzegam jako przeszkód, lecz  jako wyzwania i szansę na rozwój, poprzez szukanie nowych rozwiązań w dążeniu do sukcesu naszej organizacji.”

  Joanna Szymczak

  Kupiec Strategiczny, Dellner Polska

Świętujemy sukcesy, jesteśmy dumni, że możemy przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa i wspierać naszych klientów.
 • Co oznacza dla mnie RADOŚĆ…

  “W naszej firmie nie tylko celebrujemy wielkie sukcesy, lecz również doceniamy drobne osiągnięcia. Każda iskra RADOŚCI, którą dajemy innym, wraca do nas z podwójną mocą. To właśnie ta wzajemność inspiruje nas do ciągłego doskonalenia się w tym, co robimy.”

  Mateusz Litwiński

  Inżynier LEAN, Dellner Polska

 • Co oznacza dla mnie RADOŚĆ…

  “To, co sprawia mi RADOŚĆ w pracy, to wspólne dążenie do celów i osiąganie wymiernych wyników. Cieszę się, kiedy uda się zrealizować plan, który założyliśmy i zostanie to docenione przez moich przełożonych. Czerpię radość z tego, że praca, którą wykonuję, ma sens i jest wartościowa.”

  Anna Szmyt

  Pracownik Malarni, Dellner Polska

Jako zespół jesteśmy silniejsi. Czerpiemy korzyści z naszych różnic. Tworzymy środowisko pracy wolne od dyskryminacji i wspieramy się nawzajem, aby rozwijać się jako jednostki i jako grupa.
 • Co oznacza dla mnie ZESPÓŁ…

  “Pracując nad projektowaniem jednego z wielu modułów sprzęgu, czuję, że moja wiedza, doświadczenie i umiejętność analitycznego myślenia są maksymalnie wykorzystane. Jest to możliwe tylko dzięki pracy w ZESPOLE, gdzie każdy z nas korzysta ze swoich najmocniejszych stron w projektowaniu innych części produktu. Końcowym efektem, spajającym naszą pracę, są produkty Dellner o najwyższej jakości i dostosowane do potrzeb klientów.”

  Marcin Bujok

  Starszy Inżynier Projektu, Dellner Polska

 • Co oznacza dla mnie ZESPÓŁ…

  “Dla mnie ZESPÓŁ jest jak rodzina, która wspiera się i pomaga bezinteresownie. Bez tego, nie ma żadnej współpracy. W zespole cieszymy się ze swoich wspólnych sukcesów, ale co najważniejsze, wszyscy wzajemnie wspieramy się przy ewentualnych niepowodzeniach.”

  Valeria Zharko

  Pracownik Magazynu, Dellner Polska

NAGRODY

CO NAS WYRÓŻNIA?

Dellner values respect
RÓŻNORODNOŚĆ

Dellner to miejsce z inkluzywną i różnorodną kulturą organizacyjną.
Umożliwiamy każdemu osiągnięcie najlepszych wyników, jednocześnie pozostając sobą.
To nasza powinność i sposób na podnoszenie jakości marki.

Dellner values joy
DOBROSTAN

Wykraczamy poza standardowe ramy. Dbamy o dobre samopoczucie pracowników, bo wiemy, że to klucz do naszego wspólnego sukcesu.
Pracujemy, aby pozytywnie wpłynąć na ich dobrostan fizyczny, mentalny i emocjonalny.

Dellner values action
BEZPIECZEŃSTWO

BHP to dla nas priorytet.
Wprowadziliśmy system zgłaszania incydentów i wypadków we wszystkich oddziałach firmy na świecie, co pozwala nam stale monitorować oraz skutecznie zapobiegać wypadkom.

ROZWÓJ

Motywujemy pracowników do rozwoju dzięki systemom szkoleniowym i feedbackowi od przełożonych.
Pomagamy w budowaniu ścieżki kariery w firmie bez względu na stanowisko.

POZNAJ AKTUALNE OFERTY PRACY I DOŁĄCZ DO NAS