Funkcje wspierające

Prowadzimy działalność na wszystkich poziomach

Praca w dziale wspierającym w firmie Dellner oznacza ścisłą współpracę z całą organizacją, zarówno lokalnie, jak i globalnie. W ten sposób istotnie przyczyniasz się do sukcesu naszej firmy. Przykłady naszych różnych stanowisk pomocniczych obejmują finanse i kontroling, audyty, wynagrodzenia, IT, dział prawny i zasoby ludzkie.

Nasi pracownicy pracujący na stanowiskach wspierających posiadają szeroki zakres doświadczenia, od osób rozpoczynających karierę zawodową po doświadczonych ekspertów w różnych dziedzinach stanowisk pomocniczych.

Wiele różnych obszarów zaangażowania

Funkcje wspierające są w pełni zintegrowane z firmą. Możesz podejmować się zadań lokalnych lub globalnych w określonej dziedzinie wiedzy i współpracować z kolegami z całego świata. Możliwe miejsca pracy to nasza siedziba główna w Vika/Szwecja oraz różne oddziały firmy Dellner na całym świecie.

Obowiązki i zadania

  • Finanse: dział księgowości i finansów odpowiada za zapewnienie skutecznego zarządzania finansami i kontroli finansowej niezbędnej do wspierania wszystkich działań biznesowych zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym.
  • IT: dział IT firmy Dellner dostarcza globalne zunifikowane usługi IT i zapewnia bezpieczeństwo.
  • Marketing: tworzenie i wzmacnianie silnej marki Dellner na całym świecie.
  • Dział prawny: udzielanie fachowych i strategicznych porad prawnych dotyczących kwestii biznesowych, strategii firmy, umów i ofert w celu zapewnienia działania firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
  • Zasoby ludzkie: stworzenie organizacji światowej klasy i wspieranie zwinnej, przedsiębiorczej i innowacyjnej kultury poprzez motywujące przywództwo i docenianie dobrych wyników. Wspieranie menedżerów i pracowników w dążeniu do doskonałości, rozwoju i pracy w zdrowym środowisku.