Zgłaszanie nieprawidłowości

whistleblowing

Firma Dellner prowadzi swoją działalność w sposób zrównoważony i uwzględniający długi horyzont czasowy. Dlatego Dellner dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej wykrywać i badać nieprawidłowości, które mogą poważnie zaszkodzić firmie lub pracownikom.

Aby ułatwić działanie osobom, które chcą przekazać informacje o nieprawidłowościach naruszających obowiązujące prawo, niezgodnych z zasadami etycznymi i moralnymi lub zasadami firmy Dellner, uruchomiliśmy usługę zgłaszania nieprawidłowości. Dzięki temu systemowi pracownicy i partnerzy zewnętrzni, tacy jak dostawcy i klienci, mogą przekazywać informacje, mając gwarancję anonimowości.

Wszystkie zgłoszenia są przyjmowane i badane przez firmę zewnętrzną.

Jak przygotować zgłoszenie?

Anonimowe zgłoszenie można złożyć na dwa różne sposoby:

1. Wejdź na stronę wb.2secure.se i wybierz preferowany język. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a po wyświetleniu monitu wprowadź kod firmy Dellner: ozk910

2. Zgłoszenie telefoniczne: zadzwoń pod numer +46 77-177 99 77, aby porozmawiać bezpośrednio z 2Secure. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku, w językach angielskim i szwedzkim.

3. Zapisz numer sprawy, który otrzymałeś w związku ze zgłoszeniem, ponieważ umożliwi Ci to logowanie się do systemu i anonimowe śledzenie sprawy.