Hybrydowy DAC

Automatyczny sprzęg cyfrowy do lokomotyw
  • ROZWIĄZANIE HYBRYDOWE UŁATWIAJĄCE PRZEJŚCIE

Przechodząc ze sprzęgów śrubowych na nowe automatyczne sprzęgi cyfrowe (DAC), operatorzy stają przed wyzwaniem utrzymania płynności jazdy pociągów. W okresie przejściowym wagony towarowe będą jeździć zarówno z nowym, jak i starym systemem sprzęgania.

Aby pomóc operatorom pociągów, firma Dellner opracowała sprzęgi hybrydowe do lokomotyw. Sprzęgi te umożliwiają łatwe przełączanie między sprzęgami DAC a sprzęgami śrubowymi. Umożliwia to operatorowi wyposażenie lokomotywy w sprzęg, który zawsze spełnia wymagania danej konfiguracji taboru.

W trybie sprzęgania DAC, sprzęgi hybrydowe zapewniają wszystkie funkcje i zalety pojedynczego automatycznego sprzęgu cyfrowego. Są one oparte na modułowej koncepcji, która upraszcza indywidualną integrację z lokomotywami, a jednocześnie jest niezwykle opłacalna.

Zalety produktu

  • Uproszczenie połączenia starego i nowego taboru
  • Dostępne z pełną automatyzacją
  • Wyposażone we wszystkie funkcje DAC

Szczegóły produktu

  • Pełna kompatybilność z interfejsami sprzęgów śrubowych
  • Pełna kompatybilność z interfejsami DAC
  • Możliwość dostosowania interfejsu lokomotywy
Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu: Artur Potrubacz: Inżynier Sprzedaży Dellner DAC Artur Potrubacz Inżynier Sprzedaży

Skontaktuj się z nami

Proszę o telefon
*Wymagane pola
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.