Komunikat Prasowy 22.08.2023

Znaczenie certyfikacji w branży kolejowej

Certyfikacja w branży kolejowej pełni wyjątkowo kluczową rolę, ponieważ gwarantuje ona najwyższe standardy bezpieczeństwa, niezawodności i jakości we wszystkich aspektach operacji kolejowych. W obliczu codziennych przewozów milionów pasażerów do pracy oraz przemieszczania towarów między różnymi krajami, utrzymanie tych standardów staje się niezwykle istotne, mając na celu ochronę ludzkiego życia i minimalizację ryzyka wypadków.

Certyfikacja może również obejmować standardy środowiskowe i środki zrównoważonego rozwoju. Promując przyjazne dla środowiska praktyki i technologie, koleje mogą zmniejszyć swój ślad węglowy i przyczynić się do globalnych działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

W firmie Dellner skupiamy się szczególnie na tych aspektach, ponieważ składają się one na jeden z naszych priorytetów: Bezpieczeństwo – Jakość – Dostawa – Koszt. Wszystkie oddziały Dellner na całym świecie są regularnie audytowane i certyfikowane (LINK do naszych certyfikatów) w celu monitorowania ulepszeń i spełniania najwyższych standardów dla naszych klientów, dostawców oraz pracowników, którzy także są pasażerami kolei.

Firma Dellner otrzymała następujące certyfikaty:

ISO/TS 22163 (IRIS): międzynarodowa norma dla branży kolejowej (obejmuje ISO 9001)

ISO/TS 22163 to norma, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania przedsiębiorstwem opracowane specjalnie dla organizacji kolejowych. W znacznym stopniu czerpie inspirację z ISO 9001 — powszechnie uznanej normy systemu zarządzania jakością stosowanej przez wiele firm na całym świecie. Co więcej, norma ISO/TS 22163 zawiera szczegółowe zapisy dostosowane do potrzeb sektora kolejowego w zakresie wysokiej jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Norma ta działa jako sprawdzona formuła, obejmująca najskuteczniejsze praktyki skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami kolejowymi. Opiera się na podstawowych zasadach zarządzania jakością, w tym na zdecydowanym nacisku na zadowolenie klienta, aktywnym zaangażowaniu najwyższego kierownictwa, przyjęciu podejścia opartego na procesach i wspieraniu ciągłego doskonalenia.

Stosując normę ISO 9001 wraz z normą ISO/TS 22163, Dellner może stale dostarczać klientom produkty i usługi najwyższej jakości. Taka spójność nie tylko sprzyja zaufaniu i satysfakcji klientów, ale także przynosi różne korzystne wyniki dla samej firmy. Uzyskanie certyfikatów ISO 9001 i ISO/TS 22163 oznacza ustanowienie w firmie Dellner solidnych praktyk biznesowych, które koncentrują się na jakości i zadowoleniu klienta, zapewniając przestrzeganie najwyższych standardów w sektorze kolejowym i liczne korzyści biznesowe.

ISO 14001

Norma ISO 14001 określa wytyczne dotyczące tworzenia systemu zarządzania środowiskowego, który może podlegać certyfikacji. Norma ta oferuje ustrukturyzowany plan, który Dellner może wdrożyć w celu ustanowienia skutecznych ram zarządzania środowiskowego. Firma może wykorzystać tę normę, aby zademonstrować swoje zaangażowanie w ocenę i poprawę efektywności środowiskowej.

Dzięki certyfikacji ISO 14001, zarówno kierownictwo i pracownicy Dellner, jak i zewnętrzni interesariusze mogą mieć pewność, że organizacja aktywnie monitoruje swój wpływ na środowisko i podejmuje konkretne kroki w celu jego poprawy. Ta gwarancja sprzyja zaufaniu i wsparciu ze strony naszych klientów, partnerów oraz społeczności, a także podkreśla zaangażowanie firmy Dellner w zrównoważone i przyjazne dla środowiska praktyki prowadzenia działalności.

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 to norma, która określa podstawowe kryteria kompetencji, bezstronności i spójnego działania laboratoriów. Norma ta ma zastosowanie do wszystkich organizacji, w tym firmy Dellner, które prowadzą działalność laboratoryjną, niezależnie od ich wielkości i liczby pracowników.

Mając certyfikat ISO/IEC 17025, Dellner demonstruje swoje kompetencje, wiarygodność i przestrzeganie najlepszych praktyk w działalności laboratoryjnej. Certyfikat ten gwarantuje, że operacje laboratoryjne Dellner spełniają najwyższe standardy dokładności, niezawodności i bezstronności, dzięki czemu klienci mogą mieć pewność co do jakości pracy i wyników testów. Świadczy on o zaangażowaniu Dellner w utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji i spójności praktyk laboratoryjnych, co zwiększa reputację firmy i zaufanie w branży.

ECM Certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie

Uzyskanie certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo w europejskim systemie kolejowym. Certyfikat ten zapewnia, że pojazdy pod nadzorem takiego podmiotu działają bezpiecznie i niezawodnie, dzięki kompleksowemu systemowi obsługi technicznej.

Certyfikat ten odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu dowodów na rozliczalność firmy Dellner i identyfikowalność czynności konserwacyjnych wykonywanych na sprzęgach. Firma Dellner ma certyfikaty ECM F2 i F4. ECM F2 w zakresie rozwoju obsługi technicznej potwierdza, że Dellner jest w stanie ustanowić, zarządzać i opracowywać specyfikacje obsługi technicznej dla remontów sprzęgów OEM i innych niż OEM. ECM F4 w zakresie zapewniania obsługi technicznej potwierdza, że Dellner jest w stanie dokonywać konserwacji sprzęgów.

Mając certyfikat ECM, Dellner okazuje swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i wysokie standardy obsługi technicznej, budując w ten sposób zaufanie wśród klientów i organów regulacyjnych. Certyfikat ten nie tylko wzmacnia pozycję firmy Dellner jako odpowiedzialnego podmiotu w branży kolejowej, ale także przyczynia się do ogólnego bezpieczeństwa i efektywności europejskiej sieci kolejowej.

EN 15085 Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

Norma EN 15085 to zestaw wytycznych określających kryteria oceny i zatwierdzania producentów w odniesieniu do ich spawanych produktów i usług związanych ze spawaniem. Zgodność z tą normą ma kluczowe znaczenie, ponieważ bez wymaganego zatwierdzenia produkty spawane mogą zostać uznane za nieodpowiednie do stosowania w przemyśle kolejowym. Zasadniczo norma EN 15085 służy jako kompleksowe ramy zgodności dla producentów i stanowi integralną część ogólnego procesu zachowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi sprzętu kolejowego. Firma Dellner jest dumnym posiadaczem tego certyfikatu, który potwierdza jej zaangażowanie w spełnianie tych rygorystycznych standardów. Dellner nieustannie dąży do poprawy jakości usług, dzięki czemu zyskaliśmy zaufanie operatorów dbających o bezpieczeństwo. Utrzymując najwyższe standardy i stale ulepszając ofertę, skutecznie rozwiązujemy wszelkie potencjalne problemy, co owocuje płynnością działalności i zadowoleniem klientów.

Podsumowując, zgodność z wymaganiami certyfikacji oraz ciągłe dążenie do doskonałości w zakresie jakości zapewniają klientów, że Dellner jest wiarygodnym i zaufanym partnerem w branży kolejowej, gwarantującym bezpieczeństwo i wydajność taboru oraz przyczyniającym się do ogólnej integralności przestrzegania wymagań dotyczących sprzętu kolejowego.