Komunikat Prasowy 14.07.2023

Oświadczenie sektorowe dotyczące Cyfrowego Sprzęgu Automatycznego

10 lipca przedstawiciele europejskiego sektora kolejowego zwrócili się do Brukseli, aby zasygnalizować pilną potrzebę rozpoczęcia kształtowania ram politycznych, finansowych i prawnych dla skoordynowanego europejskiego wdrożenia Cyfrowego Automatycznego Sprzęgu DAC oraz jego technologii automatyzacji i cyfryzacji we wszystkich europejskich wagonach towarowych oraz lokomotywach w celu przyspieszenia cyfryzacji kolejowego transportu towarowego.

Wraz z innymi stowarzyszeniami firma Dellner podziela pogląd, że Unia Europejska powinna usprawnić inwestycje sektora publicznego w okresie przejściowym, gdyż DAC wymaga jasnego zdefiniowania, harmonizacji i intensywnego testowania przed wdrożeniem, a cały proces powinna monitorować scentralizowana europejska jednostka zarządzająca wdrożeniem.

DAC to innowacyjna technologia, która jest warunkiem wstępnym transformacji systemu kolejowego i wprowadza rewolucję w stuletnim kolejowym transporcie towarowym. Nie tylko pozwoli na automatyczne sprzęganie i rozprzęganie wagonów w pociągu towarowym zarówno fizycznie (w odniesieniu do połączenia mechanicznego i przewodu hamulca pneumatycznego), jak i cyfrowo (w odniesieniu do połączenia zasilania elektrycznego i transmisji danych), ale także otworzy wiele możliwości modernizacji i automatyzacji transportu szynowego.

Istnieje zrozumienie potrzeby wzmocnienia kolejowego transportu towarowego w Europie. Jest on znacznie lepszy pod względem emisji CO2 niż transport drogowy i pomoże Europie osiągnąć cele Zielonego Ładu oraz dekarbonizacji.

Dellner jest podmiotem branży aktywnie zaangażowanej we wdrażanie DAC na rynku europejskim, więc jako członek europejskiego sektora kolejowego również podpisaliśmy to oświadczenie.

Jako sektor wzywamy Komisję Europejską i państwa członkowskie do wspólnego rozpoczęcia prac nad kształtowaniem ram politycznych, budżetowych i prawnych dla skoordynowanego europejskiego wdrożenia DAC oraz jego technologii automatyzacji i cyfryzacji, z zapewnieniem wsparcia publicznego dla nadchodzących etapów, w pełnej zgodności z niezbędnymi inwestycjami w ERTMS i infrastrukturę.

Pełne oświadczenie znajduje się w załączniku.