Komunikat Prasowy 04.05.2023

Stephan Weng nowym Dyrektorem Operacyjnym w Dellner

Mamy przyjemność ogłosić, że z dniem 20 kwietnia 2023 roku Stephan Weng został mianowany Dyrektorem Operacyjnym w naszej firmie. Stephan obejmuje to stanowisko, zastępując Johana Stenborga, który zdecydował się kontynuować swoją karierę poza firmą.

Stephan Weng ma imponujące doświadczenie, które zdobywał zarówno w Niemczech, jak i za granicą, pełniąc różne ważne role, takie jak Dyrektor Generalny, Dyrektor Operacyjny i Wiceprezes Wykonawczy w firmie Knorr Bremse (a także Getrag/Magna Powertrain). Jego kariera wyznaczała kurs, który łączył restrukturyzację i rozwój biznesu, przy jednoczesnym silnym nacisku na zarządzanie jakością, zarządzanie LEAN, a także cyfryzację operacyjną i administracyjną.
Stephan Weng ukończył studia doktoranckie w dziedzinie inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, specjalizując się w programowaniu i symulacji metodą elementów skończonych. Dodatkowo posiada tytuł magistra inżyniera mechanika, zdobyty w Bochum we współpracy z Uniwersytetem w Sheffield.
Jego bogate doświadczenie stanowi cenny atut w naszych wysiłkach mających na celu osiągnięcie pozycji globalnego lidera w dziedzinie systemów łączących pojazdy szynowe.

Johan Stenborg: „Chciałbym podziękować wszystkim w Dellner za wspaniałe 9 lat. Kiedy zaczynałem, mieliśmy około 600 milionów koron szwedzkich przychodu w porównaniu do dzisiejszych 2 miliardów i zupełnie inną strukturę globalną firmy. Jestem zaszczycony, że mogłem przyczynić się do tego wzrostu i transformacji wraz ze swoim zespołem, najpierw jako Wiceprezes ds. Realizacji Produktów, a następnie do rozwoju doskonałości w łańcuchu dostaw. Perspektywy przyszłego wzrostu rysują się pomyślnie, przyjmijcie więc wszyscy moje najlepsze życzenia”.

Stephan Weng: „Z entuzjazmem dołączam do Dellner — firmy o solidnej historii i doskonałej reputacji w branży kolejowej. W ramach zespołu będę dążyć do przekraczania wyznaczonych celów, wykorzystywania dotychczasowych osiągnięć i kontynuowania rozwoju wydajnego, zrównoważonego łańcucha dostaw, aby spełniać oczekiwania wszystkich naszych interesariuszy”.

Peter Woxblom: „Stephan posiada na swoim koncie solidne osiągnięcia i bogate doświadczenie zarówno strategiczne, jak i operacyjne na różnych stanowiskach kierowniczych. Jego reputacja w zakresie realizacji strategii i wspólnego osiągania wyników w ramach zespołu sprawia, że dobrze nadaje się do kierowania naszą organizacją łańcucha dostaw i będzie cennym nabytkiem dla naszego zespołu zarządzającego. Chciałbym również podziękować Johanowi za jego wkład w firmę Dellner przez ponad 9 lat. Johan był również cenionym kolegą w zespole zarządzającym Dellner i życzymy mu wszystkiego najlepszego w przyszłości”.