Komunikat Prasowy 03.10.2022

Dellner partnerem Siemens Mobility przy projekcie Railigent X

Usługa Dellner ConneXion and Monitoring DXM wykorzystuje czujniki i skrzynkę komunikacyjną do pomiaru kluczowych parametrów sprzęgów.

Poprzez zdalną diagnostykę można w sposób ciągły mierzyć bezpieczeństwo i niezawodność systemów, a dzięki bieżącej konserwacji sprzęgów obniżać koszty w całym okresie eksploatacji.

Dellner przetestował już z powodzeniem agregację i transmisję danych operacyjnych na dziesięciu sprzęgach w pociągach C20 z MTR w Sztokholmie. W ciągu 28 miesięcy działania od sierpnia 2018 roku za pomocą skrzynek DXM przesłano ponad 60 milionów punktów danych.

Partner Railigent X

Firma Siemens Mobility, światowy lider w dziedzinie transportu i cyfryzacji, wdrożyła swoją platformę monitorowania stanu pociągów w celu usprawnienia działania, optymalizacji konserwacji, obniżenia kosztów i w rezultacie zapewnienia 100% dyspozycyjności taboru kolejowego oraz osprzętu torowisk. Dzięki pakietowi aplikacji Railigent X, który wykorzystuje IoT i sztuczną inteligencję w kontekście zasobów kolejowych, Siemens przyjmuje podejście oparte na otwartym ekosystemie, aby przyciągnąć na pokład wiodących ekspertów w zakresie najważniejszych systemów pociągowych i infrastruktury.

Ekosystem partnerski łączy najlepsze w swojej klasie cyfrowe rozwiązania partnerskie z rozwiązaniami wewnętrznymi. Umożliwia on partnerom opracowywanie i wdrażanie analityki na skalę przemysłową oraz modeli opartych na sztucznej inteligencji w celu osiągnięcia maksymalnej dyspozycyjności i niezawodności systemu. Dellner jest jednym z 29 obecnych partnerów Railigent X na całym świecie.

Korzyści podczas eksploatacji pociągu

Aby zademonstrować korzyści płynące z partnerskiego podejścia do monitorowania stanu, dziesięć sprzęgów brytyjskiego pociągu CL350 wyposażono w czujniki DXM i skrzynkę transmisji danych w celu minimalizacji opóźnień wynikających z awarii sprzęgów i zmniejszenia nakładów na konserwację.

Dane sprzęgu są wzbogacane o wybrane dane Railigent X pochodzące z pojazdu, które są udostępniane za pośrednictwem interfejsu API danych.

Operator West Middlands Trains i właściciel aktywów Angel Trains Limited wspierają to podejście ze względu na następujące korzyści:

  • Ulepszone możliwości diagnostyczne dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym w celu skrócenia czasu reakcji;
  • Zoptymalizowane koszty całego cyklu eksploatacji;
  • Udział w 100% skuteczności sprzęgania i braku opóźnień w obsłudze;
  • Zwiększone bezpieczeństwo;
  • Dellner uzyskuje dostęp do odpowiednich danych za pośrednictwem Railigent X w celu dalszego doskonalenia algorytmów.

Wprowadzenie na rynek

Dellner wykona remonty sprzęgów zgodnie z planem, na początku 2023 roku. Będzie można porównać stan fizyczny z opartym na danych stanem wirtualnym cyfrowego bliźniaka każdego sprzęgu.

Komercyjne wykorzystanie tego obiecującego podejścia partnerskiego jest w przygotowaniu.