Komunikat Prasowy 19.12.2022

Dellner mianuje nowego Dyrektora Zarządzającego Dellner Indie

Sathya Kumar MD Dellner India

Z dniem 12 grudnia 2022 roku nowym Dyrektorem Zarządzającym Dellner Indie został Sathya Kumar. Będzie on zarządzał jednym z największych zakładów produkcyjnych firmy Dellner na świecie, gdzie produkowane są sprzęgi i przejścia międzywagonowe. Jako osoba w pełni odpowiedzialna za przywództwo i rozwój działalności firmy Dellner, Sathya będzie odgrywał kluczową rolę w osiąganiu celów firmy w dziedzinie rozwoju i utrzymywaniu wiodącej pozycji w zakresie systemów łączących pojazdy szynowe.


Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym do pobrania: