Komunikat Prasowy 16.09.2021

Dellner Serwis – Indie

Dellner Serwis Indie otwiera swoje podwoje, prezentując zespół wykonujący remont przejść międzywagonowych naszego lokalnego klienta. Każdy proces jest wykonywany z należytą starannością, tak aby maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji każdej części, zmniejszając w ten sposób koszty ponoszone przez klienta.