Praca na produkcji 05.11.2023

Technik utrzymania ruchu: przewodnik po zawodzie

Praca w dziale utrzymania ruchu polega na minimalizowaniu awarii, poprawie wydajności oraz utrzymywaniu dobrej kondycji technicznej obsługiwanych urządzeń. Kim jest technik utrzymania ruchu? Jakie umiejętności i kwalifikacje powinien posiadać pracownik utrzymania ruchu w międzynarodowej firmie Dellner z siedzibą w Miszewku? Dowiedz się, co możesz zrobić, aby znaleźć dobrą pracę w tym zawodzie!

Kim jest technik utrzymania ruchu?

Technik utrzymania ruchu to specjalista odpowiedzialny za monitorowanie, konserwację i naprawę maszyn oraz urządzeń w zakładzie produkcyjnym. To stanowisko wymaga solidnych umiejętności technicznych, elastyczności i gotowości do działania, zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba nagłej naprawy lub obsługi awaryjnej.

Pracownicy działu utrzymania ruchu regularnie monitorują stan techniczny maszyn i urządzeń, wykonując przeglądy, testy i pomiary. Przeprowadzają również konserwację prewencyjną, taką jak smarowanie, regulowanie, czyszczenie i inne działania mające na celu zapobieganie awariom obsługiwanego sprzętu.

Różnice między technikiem, starszym technikiem i młodszym technikiem utrzymania ruchu

W niektórych zespołach utrzymania ruchu istnieje pewna hierarchia stanowisk różniących się od siebie doświadczeniem, kwalifikacjami i zakresem obowiązków zawodowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice między technikiem, młodszym technikiem i starszym technikiem utrzymania ruchu.

 • Technik utrzymania ruchu – Osoba zajmująca się utrzymaniem oraz konserwacją poszczególnych maszyn i urządzeń. Jego głównym zadaniem w obszarze utrzymania ruchu jest dbanie o to, aby wszystkie urządzenia działały bezawaryjnie, minimalizując przy tym przestoje w produkcji.
 • Młodszy technik utrzymania ruchu – Najmniej doświadczony członek zespołu utrzymania ruchu. Jego zadaniem jest wsparcie techników i starszych techników w wykonywaniu codziennych obowiązków i rozwijanie swoich umiejętności w obszarze technicznym.
 • Starszy technik utrzymania ruchu – Doświadczony specjalista, który odgrywa ważną rolę w dziale utrzymania ruchu. Jego zadania obejmują nadzór nad technikami, pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów technicznych i planowanie działań w zakresie utrzymania sprawności maszyn w danym przedsiębiorstwie.

Jakie umiejętności są niezbędne dla technika utrzymania ruchu?

Praca technika utrzymania ruchu wymaga solidnych umiejętności diagnostycznych, znajomości maszyn i urządzeń, zdolności manualnych, umiejętności szybkiego reagowania na awarie oraz kompetencji komunikacyjnych.

Osoba pracująca na tym stanowisku powinna również znać i rozumieć procesy produkcyjne, w których wykorzystywane są poszczególne narzędzia. Kompleksowa wiedza w tym zakresie pozwala na lepsze zrozumienie wpływu utrzymania ruchu na całą produkcję.

Jak zostać technikiem utrzymania ruchu?

Aby zostać technikiem utrzymania ruchu, należy zdobyć wymagane wykształcenie techniczne średnie lub wyższe i odbyć praktyki w wybranym zakładzie produkcyjnym.

Oprócz formalnego wykształcenia początkujący technik utrzymania ruchu powinien zdobywać i pogłębiać swoje umiejętności praktyczne w obszarze diagnostyki, konserwacji oraz naprawy maszyn.

Kto może zostać technikiem utrzymania ruchu: wymagania i kwalifikacje

Pracownikiem utrzymania ruchu może zostać osoba z odpowiednim wykształceniem technicznym, pasją do mechaniki i elektroniki oraz gotowością do ciągłego uczenia się.

Oto ogólne wymagania i kwalifikacje potrzebne do pracy na stanowisku technika utrzymania ruchu:

 • Wykształcenie techniczne,
 • Umiejętność obsługi i naprawy maszyn,
 • Doświadczenie praktyczne,
 • Zdolność do rozwiązywania problemów,
 • Rozumienie procesów produkcyjnych,
 • Znajomość zasad z zakresu bezpieczeństwa pracy.
Technik utrzymania ruchu - wymagania i kwalifikacje

Kariera technika utrzymania ruchu – czy możliwy jest awans?

Tak, awans na stanowisku technika utrzymania ruchu jest możliwy. Osoby, które chcą pracować w obszarze utrzymania ruchu, mogą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, zdobywając dodatkowe certyfikaty i szkolenia, co z kolei otwiera przed nim drzwi do bardziej zaawansowanych ról w zakładzie produkcyjnym. Może to być na przykład stanowisko starszego technika utrzymania ruchu, kierownika działu utrzymania ruchu, czy specjalisty ds. nowych technologii.

Praca technika utrzymania ruchu

Rola technika utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym jest nie do przecenienia. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że wszystkie maszyny i urządzenia działają sprawnie i bez zakłóceń. Technik utrzymania ruchu nie tylko monitoruje stan techniczny sprzętu, ale również przeprowadza regularne przeglądy, naprawy i konserwację, aby zapobiegać ewentualnym awariom.

W firmie Dellner, gdzie produkowane się zaawansowane systemy łączące pociągi, takie jak sprzęgi czy przejścia międzywagonowe, precyzja i niezawodność są kluczowe. Każde opóźnienie w procesie produkcyjnym może wpłynąć na cały łańcuch dostaw, co podkreśla znaczenie pracy technika w takich przedsiębiorstwach.

Zakres obowiązków technika utrzymania ruchu w Dellner

Rola technika utrzymania ruchu w firmie Dellner ma kluczowe znaczenie dla zachowania efektywności i niezawodności poszczególnych procesów produkcyjnych. Zadania na tym stanowisku obejmują m.in. utrzymanie ruchu urządzeń, a także instalacji w doskonałej kondycji oraz minimalizację przestojów w produkcji.

Oto lista przykładowych obowiązków technika utrzymania ruchu:

 • Monitorowanie stanu technicznego – Pracownik utrzymania ruchu jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie stanu technicznego maszyn i urządzeń produkcyjnych. Obejmuje to przeprowadzanie przeglądów oraz wykonywanie niezbędnych pomiarów i testów.
 • Prace konserwacyjne – W codziennej pracy technika utrzymania ruchu konieczne jest przeprowadzanie konserwacji prewencyjnej, która obejmuje smarowanie, regulowanie, czyszczenie i inne działania mające na celu utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń.
 • Diagnostyka i naprawy – Pracownik w dziale utrzymania ruchu jest odpowiedzialny za diagnozowanie, a także naprawianie wszelkich usterek i awarii maszyn, urządzeń oraz instalacji. Musi działać sprawnie i skutecznie, aby minimalizować przestoje produkcyjne.
 • Dokumentacja techniczna – Zadania działu utrzymania ruchu obejmują również prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przeglądów, napraw i konserwacji. To z kolei pomaga w monitorowaniu stanu technicznego oraz planowaniu poszczególnych działań w przyszłości.

Na czym polega utrzymanie ruchu w praktyce?

Procesy utrzymania ruchu są dziś niezbędne dla zapewnienia sprawności maszyn, instalacji oraz infrastruktury w zakładach przemysłowych i produkcyjnych. Technicy utrzymania ruchu zajmują się monitorowaniem, konserwacją i naprawami urządzeń, aby minimalizować przestoje i zagwarantować ciągłość procesów produkcyjnych.

Utrzymanie ruchu maszyn, instalacji i urządzeń: strategie i techniki

Utrzymanie ruchu ma na celu zapewnienie maksymalnej niezawodności i sprawności poszczególnych maszyn i urządzeń. W praktyce technik utrzymania ruchu przeprowadza regularne przeglądy, kontroluje stan techniczny, wykonuje prace konserwacyjne oraz diagnozuje i naprawia usterki. To z kolei pozwala zminimalizować ryzyko awarii i przestojów, co przekłada się na większą oszczędność w procesie produkcyjnym.

Totalne utrzymanie ruchu (TPM): zero awarii, zero defektów

Technik utrzymania ruchu pracujący w ramach TPM podejmuje działania prewencyjne mające na celu wyeliminowanie źródeł awarii maszyn i utrzymanie ciągłej skuteczności procesów produkcyjnych. Takie założenia wymagają zaangażowania całego zespołu utrzymania ruchu, zarówno techników, inżynierów, jak i operatorów maszyn.

Zarządzanie utrzymaniem ruchu: system CMMS i oszczędności energetyczne

Efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu umożliwia skuteczne planowanie, monitorowanie, a także zarządzanie zadaniami. To pomaga w optymalizacji poszczególnych procesów i zwiększa efektywność pracy pracowników. Ponadto, technicy utrzymania ruchu mogą uczestniczyć w procesach związanych z oszczędzaniem energii, identyfikując i wprowadzając rozwiązania zmierzające do redukcji zużycia energii w zakładach przemysłowych.

Pracuj jako technik utrzymania ruchu w międzynarodowej firmie Dellner

Technik utrzymania ruchu to istotna rola w każdym zakładzie produkcyjnym. Dzięki umiejętnościom i zaangażowaniu techników produkcyjnych, międzynarodowe firmy takie jak Dellner mogą działać sprawnie i efektywnie, dostarczając swoim klientom produkty najwyższej jakości. Praca w Dellner to nie tylko stabilne zatrudnienie, ale również świadczenia socjalne, możliwość rozwoju zawodowego i atrakcyjny pakiet pozapłacowych benefitów!

Praca technika utrzymania ruchu w Dellner

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem kariery jako technik utrzymania ruchu i chcesz być częścią globalnego lidera w branży kolejowej, śledź nasz profil na Facebooku lub sprawdź aktualne oferty pracy tutaj.